Lasteleht

neljapäev 15. veebruar 2018 1.03-14.04.18 on Pärnu Keskraamatukogu III korrus suletud

1. märtsist alustame Pärnu Keskraamatukogu kolmandal korrusel põrandakatete vahetust.  Teabekirjanduse osakond, saksa lugemissaal ja muusikaosakond on suletud 1. märtsist 14. aprillini. Põrandatööde ajal me nendest...


neljapäev 15. veebruar 2018 Fragmente Pärnu kuurordi muusikaloost 1920.-1930. aastatel

22. veebruaril kell 17.00 olete oodatud Pärnu Keskraamatukogu suurde saali - muusikateadlane Kristiina Kiis räägib Pärnu kuurordi muusikaloost 1920.-1930. aastatel. Pärnu ja suvemuusika on lahutamatud mõisted: Voldemar Taggo ja...


reede 02. veebruar 2018 Jääminek ja teisi jutte - kohtumine kirjanik ja tõlkija Mathuraga

23. veebruaril kell 11.00 olete oodatud kohtumisele kirjaniku ja tõlkija Mathuraga.


Näitused

Pärnu Fotofest2018 - B3 I korruse ja perioodikagaleriis;

Riho Luuse autorinäitus "Margi sisse minek" I korruse galeriis;

Pärnu koolide õpilaste eksliibrise konkursile laekunud tööd trepigaleriis;

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Fakte Pärnu Keskraamatukogu ajaloost

7. jaanuaril 1909. a. avati Pärnu linna avalik tasuta lugemistuba Elevandi uulitsal, majas number 7, linna rahvamaja kolmandal korrusel. Lugemistoa avamiseks oli tellitud 400 eestikeelset raamatut ja 16 nimetust eesti-, vene- ja saksakeelseid ajalehti.

Raamatukogu asutajateks olid linnanõunik August Klein, algkooliõpetaja August Kuusberg ja Elisabethi kiriku abiõpetaja Johan Kõpp.

1920. aastail asus raamatukogu Nikolai-Vilmsi (praegu Nikolai) tänaval majas nr. 2.

1930.a. koliti ruumipuudusel Pärnu Eesti Kooliseltsi ruumidesse Rüütli 55.

Kui 1925. aastani oli raamatukogus tööl ainult juhataja, siis alates 1926. a. olid juhatajale abiks teenija ja koristaja.

1941. a. koliti raamatukogu Rüütli 30.

1946. a. loodi lasteraamatukogu.

1953. a. jaanuarist-juunini kandis Pärnu keskraamatukogu Pärnu Oblastiraamatukogu nime.

1970. a. omistati raamatukogule Johannes Semperi nimi.

1971. a. alustati väikeste raamatukogude ühendamist keskraamatukoguga. Moodustati komplekteerimisosakond ja Ülejõe ning Raeküla raamatukogu muudeti keskraamatukogu haruraamatukogudeks.

1973. a. sai raamatukogu uued ruumid kõrvalmajja Kalevi 28 (praegu Rüütli). Lugejatele avati avar lugemissaal 1974. a. algul.

1977. a.suvel avas raamatukogu suvise laenutuspunkti rannas. Laenutuspunkt oli mõeldud puhkajate paremaks teenindamiseks.

1989. a.otsustas linnavalitsus alustada juurdeehitust Rüütli 30 majale ja laenutusosakond koliti Papiniidu 50 (Kultuurikeskus Mai).

1995. a. avati muusikaosakond ning ajalehtede ja  kunstikirjanduse lugemissaal (Rüütli 30).

1996. a. võeti kasutusele arvutiprogramm Kirjasto 3000 ja 1997. a. alustati kogu saabunud kirjanduse sisestamist arvutisse.

1997. a. alustati maakonna raamatukogude teenindamist, kuna Pärnumaa Keskraamatukogu likvideeriti.
1998. a. avati koostöös Saksa Suursaatkonna ja Goethe Instituudiga saksa lugemissaal (Jalaka 8) 

1999. a. kuulutas linnavalitsus  välja uue raamatukogu maja arhitektuurikonkursi. Võitjaks tuli arhitrektuuribüroo 3+1 (arhitektid M. Kaasik, K. Komissarov, A. Ojari, M. Tüür, I. Valdur).

2002 .a. algas uue raamatukoguhoone ehitus (Akadeemia 3 ) ja maja I etapp valmis 2002. a. oktoobris.

2003. a. mais avati uus maja lugejatele.

2002. aastal liideti Pärnu Keskraamatukogu kataloog elektroonilise andmebaasiga URRAM.

2006. aastal läksid Pärnu Keskraamatukogu ja haruraamatukogud üle elektroonilisele laenutamisele.

2007. aasta oktoobris alustati Pärnu Keskraamatukogu hoone II etapi ehitustöödega.

7. novembril 2008. aastal avati hoone täismahus.

Aasta Tegu 2008 on Pärnu Keskraamatukogu hoone lõpuni ehitamine.

Arhitektuuribüroo "3+1" arhitekte tunnustati Pärnu Keskraamatukogu hoone projekteerimise eest Eesti Kultuurkapitali arhtitektuuri aastapreemiaga.

7. jaanuaril 2009. a. tähistati Pärnu Keskraamatukogu 100ndat tegevusaastat, sel puhul ilmus ka raamat "Pärnu Keskraamatukogu 100 aastat".

Pärnu Keskraamatukogu pälvis Pärnu kultuuri aastapreemia 2011.

6. septembril 2013. a. paigaldati Pärnu Keskraamatukogu peasissekäigu kõrvale raamatute tagastuskast, kuhu saab raamatuid tagastada ööpäevaringselt.

 
Raamatukogu juhatajad läbi aegade

1920-1923  Mart Lekstein (Mart Lepaste)

1923-1945 Johannes Saar

1945-1954 Dagmar Bell 

1954-1986 Ilme Kallasmaa

1986-2012 Saima-Õie Andla

2012-         Heinike Sinijärv