Lasteleht

teisipäev 15. mai 2018 Raamatu "Meie magusameistrid ehk šokolaad südamest" esitlus

30. mail kell 17.00 olete kõik oodatud Pärnu Keskraamatukogu suurde saali, kus pärnakas Hedda Peet esitleb oma vastvalminud raamatut "Meie magusameistrid ehk šokolaad südamest". Esitlusel on raamat müügil hinnaga 20€ ja raamatule...


teisipäev 15. mai 2018 Pärnu Ülejõe Põhikooli kevadkontsert

Kolmapäeval, 23. mail 17.30 esinevad Pärnu Keskraamatukogu suures saalis Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoor, solistid ja ansamblid. Kontsert on tasuta.


esmaspäev 07. mai 2018 Piret Voolaid räägib kaasaegsest folkloorist

17. mail rääkis folklorist Piret Voolaid kultuuripärandi huvilistele teemal: Vanasõnadest uusmõistatusteni ehk argikeel täis lühifolkloori. Loeng pühendatud Euroopa kultuuripärandi aastale.


Näitused

Olga Belash-Karasjova maalinäitus "Maalimise lood" I korruse galeriis;

"William ja sõbrad on k(h)oos!" trepigaleriis;

Laura Kaaviste maalid "Mustrid frida kahlo järgi" perioodikagaleriis;

"Vene rahvuslikud pidulikud naiste peakatted" I korruse galeriis.

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmelise nõukogu.
Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) linnavolikogu poolt määratud esindaja;
2) maavalitsuse esindaja;
3) linnavalitsuse esindaja;
4) raamatukogu esindaja;
5) kaks kultuurivaldkonna esindajat.

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.

Pärnu Keskraamatukogu nõukogu liikmed:
Ela Tomson - esimees
Lenna Eliste
Olaf Esna
Jüri Lebedev
Eha Ristimets
Ain Roost