Lasteleht

reede 08. detsember 2017 Talvekontsert

Neljapäeval, 14. detsembril 17.30 olete oodatud raamatukogu suurde saali Pärnu muusikakooli rütmimuusikaosakonna talvekontserdile. Esinevad bändid ja solistid. Kohtume raamatukogus!


esmaspäev 27. november 2017 Raamatukogude lahtiolekuajad pühade ajal

Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3), Ranna raamatukogu (Papiniidu 50) ja Rääma raamatukogu (Kaevu 27) lahtiolekuajad jõulude ja aastavahetuse ajal: 23.-26.12 - suletud 30., 31.12 ja 1.01 - suletud Toredat pühade aega!


Näitused

Vivian Schotowsky hõbeehete näitusmüük I korruse galeriis;

Pärnu üldhariduskoolide 5.-12. klasside kunstikonkursil auhinnatud tööd trepigaleriis;

Anna Ahmatovale pühendatud näitus I korruse galeriis;

Vaasa õpilaste kunstinäitus perioodikagaleriis.

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmelise nõukogu.
Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) linnavolikogu poolt määratud esindaja;
2) maavalitsuse esindaja;
3) linnavalitsuse esindaja;
4) raamatukogu esindaja;
5) kaks kultuurivaldkonna esindajat.

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.

Pärnu Keskraamatukogu nõukogu liikmed:
Ela Tomson - esimees
Lenna Eliste
Olaf Esna
Jüri Lebedev
Eha Ristimets
Ain Roost