Lasteleht

neljapäev 15. veebruar 2018 1.03-14.04.18 on Pärnu Keskraamatukogu III korrus suletud

1. märtsist alustame Pärnu Keskraamatukogu kolmandal korrusel põrandakatete vahetust.  Teabekirjanduse osakond, saksa lugemissaal ja muusikaosakond on suletud 1. märtsist 14. aprillini. Põrandatööde ajal me nendest...


neljapäev 15. veebruar 2018 Fragmente Pärnu kuurordi muusikaloost 1920.-1930. aastatel

22. veebruaril kell 17.00 olete oodatud Pärnu Keskraamatukogu suurde saali - muusikateadlane Kristiina Kiis räägib Pärnu kuurordi muusikaloost 1920.-1930. aastatel. Pärnu ja suvemuusika on lahutamatud mõisted: Voldemar Taggo ja...


reede 02. veebruar 2018 Jääminek ja teisi jutte - kohtumine kirjanik ja tõlkija Mathuraga

23. veebruaril kell 11.00 olete oodatud kohtumisele kirjaniku ja tõlkija Mathuraga.


Näitused

Pärnu Fotofest2018 - B3 I korruse ja perioodikagaleriis;

Riho Luuse autorinäitus "Margi sisse minek" I korruse galeriis;

Pärnu koolide õpilaste eksliibrise konkursile laekunud tööd trepigaleriis;

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus kuueliikmelise nõukogu.
Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) linnavolikogu poolt määratud esindaja;
2) maavalitsuse esindaja;
3) linnavalitsuse esindaja;
4) raamatukogu esindaja;
5) kaks kultuurivaldkonna esindajat.

Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt neli liiget.

Pärnu Keskraamatukogu nõukogu liikmed:
Ela Tomson - esimees
Lenna Eliste
Olaf Esna
Jüri Lebedev
Eha Ristimets
Ain Roost