Lasteleht

reede 16. märts 2018 Arvutiabi seenioritele

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad 21. ja 28. märtsil individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel. Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis, telef. 445 5706


Näitused

Puutöönäitus "Kännukrati kausid"korruse galeriis;

Anne Tootma akvarellid "Valguses" I korruse galeriis;

Õpilaste kollaažid "Unistused" perioodikagaleriis;

Vanalinna põhikooliõpilaste kollaažid "Sotsiaalkriitiline" trepigaleriis;

Raamatunäitused Pärnu Keskraamatukogus:

Loe pikemalt

neljapäev 02. aprill 2009 13:35 Vanus: 9 aastat

Liiklusteemaliste metoodiliste materjalide ideekonkursil osalenud tööde näitus

Aprillis olid Pärnu Keskraamatukogu lasteosakonnas vaatamiseks välja pandud liiklusteemaliste metoodiliste materjalide ideekonkursil osalenud tööd.

Möödunud aasta 22. septembril kuulutati Pärnu linna õpetajatele välja liiklusteemaliste metoodiliste materjalide ideekonkurss ning kinnitati konkursi juhend. Ideekonkursi preemiad kinnitati 2. märtsil.

Konkursi eesmärgiks on tähtsustada liiklusalast kasvatust lasteaedades ja koolides ning laiendada liiklusteemaliste metoodiliste materjalide valikut.
Konkursile olid oodatud eelkõige materjalid, mis on seotud liiklussituatsiooni lahendustega Pärnus: õppemängud ja –ülesanded, lauamängud, näpumängud, mõistatused, laulud-laulumängud, liikluspäevad, mängupeo kavad, teemaplaanid, töölehed ning arvutimängud.
Töid hindas komisjon, kuhu kuulusid Pärnu Linnavalitsuse, Pärnu Teedevalitsuse, Lääne Politseiprefektuuri ja haridusasutuste esindajad.
Materjalide hindamisel arvestati algupärast materjali, materjali esteetilisust ja kaasaegsust, kasutamise võimaluste mitmekesisust, seotust Pärnuga ning laste ja õpilaste kaasamist.
Pärnu Linnavalitsus premeeris kõiki osalenuid reisiga Põlvamaa maanteemuuseumisse.
Ideekonkursil osalenud töid ning Pärnu Keskraamatukogu fondist valitud liiklusalaseid raamatuid on võimalik vaadata raamatukogu lasteosakonnas üles pandud näitusel.