"Kontsert postmrargile ja orkestrile, op 1, 1582-2017"

30. oktoobrini saab Pärnu Keskraamatukogu I korruse galeriis vaadata Virumaa koguja Samuel Golombi koostatud näitust "Concerto grosso - kontsert postmargile ja orkestrile, op 1, 1582-2017"

Muusika ja filateelia on omavahel tihedalt seotud. Maailma heliloojad on loonud sadu tuhandeid teoseid. Muusikafilateelia üheks osaks on väljaanded, mille kujundamisel on kasutatud ooperite või ballettide noodifragmente. Markidel, illustreeritud ümbrikel või postkaartidel näeme stseene muusikalavastustest. Margi teemaks on saanud klassikalised teosed, rahvamuusika ning kaasaegne muusika. Sageli nimetatatakse selliseid marke helisevateks postmarkideks. Ekspositsioon "Kontsert postmrargile ja orkestrile, op 1" kutsub nautima suurt kontserti, mille esimesed noodiread on loodud 1582. aastal. Muusikamaailmas ei tule kunagi viimast pala, nagu ei tule viimast postmarki muusikafilateelias.
Tegemist on postmarkidega, ümbrikutega, postkaartidega ja eritemplitega, kus kujundusliku motiivina on kasutatud muusikateoste noodifragmente või stseene ooperitest ja ballettidest. Näituse eksponaatideks on üle 150. postmargi, Esimese Päeva Ümbriku, postkaardi ja eritempli. Näituse koostaja koos muusikaliste postmarkidega tutvustab ka muusikateose sisu ja loomiselugu.