Evald Reieri (Eia) šaržid eesti sportlastest

15. jaanuarini saab Pärnu Keskraamatukogu I korruse galeriis vaadata Evald Reieri (Eia) šarže Eesti sportlastest.

Evald Reier (14.06.1916-28.09.1987) oli eesti karikaturist ja teatrikunstnik. Ta lõpetas 1927. aastal Viljandimaa Poeglaste Gümnaasiumi. Määravat huvi avaldasid kunstihuvilisele noorukile joonistusõpetajad Villem Sasi ja Julius Mager. Juba 14-aastaselt sai teoks esimene personaalnäitus Põltsamaal. Järgnes rida näitusi koos Sakala reporteri Henn Arvoga mitmes Eesti linnas (Viljandis, Narvas, Tapal, Tõrvas, Tallinnas) ja Soomes (Hämeenlinnas, Lahtis, Helsingis). Esimene šarž ilmus ajalehes juba 1931. aastal. 1949. aasta märtsis küüditati Evald Reier koos abikaasa Anniga kui kulakute perekonna liige Siberisse Novosibirski oblastisse Kargati rajooni. Evald Reier on pidanud mitmesuguseid ameteid:
1936. aastal Uus Eesti ja Tallinna Post toimetustes illustraator-karikaturistina Kaubastu aknakujundaja, KEK-i plakatikujundaja.
1940. aastal sai temast mõneks ajaks karikaturist Punase Tähe (ümbernimetatud Sakala) juures
1941–1944 töötas Riias ajalehe Deutsche Zeitung im Ostland juures.
1944. Ugala näitleja ja nukunäidendite dekoraator Töötas “Sakala” toimetuse koosseisus
Alates 1976. aastast tegutses vabakutselisena. Šarže on avaldanud mitmesugustes väljaannetes, eriti sagedasti aga rajoonilehes Tee Kommunismile, Kehakultuuris, Noorte Hääles, Kultuuris ja Elus ja paljudes vene ja läti ajalehtedes ning ajakirjades. Kokku olevat neid Eia mustvalgeid ja värvilisi šarže, mida ta tegi ajalehtedele ja ajakirjadele või joonistas kinkimiseks juubilaridele, ligi 12000. 1941. aasta suve lõpul avasid Evald Reier (Eia), Henn Arvo (Jok) ja Edmund Valtman Viljandis Lossi tänaval oma stuudios nn karikatuuripuhveti, kus igaüks võis endast mõõduka tasu eest lasta šarži teha.