Visandiplokkide ja kunstnikuraamatute näitus (Sise)kõnelused

26. juulini saab Pärnu Keskraamatukogu I korruse galeriis vaadata visandiplokkide ja kunstnikuraamatute näitust (Sise)kõnelused.

Kuraator: Margot Kask
Kunstnikud: Anete Lomp, Ave Hansen, Ellen Emilie Laaksonen, Elo Valner, Emma Huimerind, Ilmar Kruusamäe, Jaako Lauri Puudist, Kadri Roosi, Karin Luuk, Kertu Liisa Lepik,
Mark Antonius Puhkan, Mette Mari Kaljas, Mia Mai Seppel, Riste Sofie Käär, Vadim Markov

Visandiploki ja kunstnikuraamatu üleminek on kunstnike praktikas hajus. Muundumised ühest teiseks võivad toimuda mõlemas suunas.
Visandiraamat võib olla kord salajane, kord avalik. Mõnd säilitatakse tervikuna ning sirvitakse aeg-ajalt elu ja loomingu seikade meenutamiseks ja mõtete otsimiseks, nagu iga teist päevikut, mõni aga lõhutakse lahti, valitakse sealt üht-teist jagamiseks ning ülejäänu kaotatakse. Üks visandiploki alaliike on projektipäevik, milles uuritakse mõnd valitud teemat ühel või mitmel viisil. Tulemuseks võib olla mõni teises formaadis ja tehnikas teos ja võib ka mitte.
Kunstnikuraamat on selgemalt piiritletud nähtus. See on iseseisev, kunstilise väärtusega tervikteos. Mõni visandiraamat võib osutuda valmides küpseks ja täiuslikuks kunstnikuraamatuks. Nagu ka vastupidi: kui mõni katse ei õnnestu, liigitub see puhtandist mustandiks ja nii võib saada plaanitud kunstnikuraamatust visandivihik.

Näitust läbib kolm teemaliini, mille vahel võib märgata ristumisi ja paralleele.

Enesepeegeldused ja sisekõnelused
Eneseotsimine, -leidmine, -avastamine, -arendamine ja -teostamine. Tagasi- ja edasivaated. Monoloogid ehk mõtete veeretamine ja välja ütlemine üksnes iseendale. Ala- ja üliteadvuse ühendused.
Dialoogid iseendaga võivad ulatuda läbi aja ja ruumi. Nende käigus võib tutvuda enda erinevate seisundite, arenguastmete, tahkude, kihtide ja versioonidega. Mina, kui arvestada siseilmas toimuvaid muutusi, pole püsivalt ühesugune, ometi on isiksuse sügavuses miski või keegi justnimelt üks ja seesama. See muutumatu, nagu ka mitmed muutlikud siseilma nähtused, võib olla üsna sarnane mitmel isikul, isegi kogu inimkonnal ja teistel olenditel. Ja see võib olla üks põhjuseid, miks me üksteist aeg-ajalt mõistame, miks empaatia on võimalik ja miks enda sisemiste otsingute, radade ja sihtide jagamine teistelegi korda võib minna: äratundmisi tekitada, vastuseid pakkuda ja inspireerida.

Teabevahetus ümbritsevaga
Enesest väljapoole suunatud teabevood ja uue, teistsuguse sissevoolud. Dialoogid ligimeste, teekaaslaste, vaataja, lugeja, publikuga. Ütlused, millele võib oodata vastuseid kas vaikse taipamise, arutluse ja kõrva taha paneku, väljenduse või tegutsemisena.
Kultuuriruumi ja -pärandi kajad. Kõladest ja leidudest inspireeritud väljaütlemised. Avastused, peegeldused, edasiarendused. Eneseleidmised ja arengud dialoogis eelkäijate ja tänaste teekaaslastega. Rajaotste sisse tallamine järeletulijatele ja edasiminejatele.

Loomeprotsess
Looming kutsub, tõmbab ja kannab. Loomingut tehes võime end tunda olevat kusagil mujal, võib-olla üsna sügaval enda sees. Tulemus, teos, võib olla justkui teekonnalt kaasa tulnud tolm, liivatera tolle võlumaa rannalt. Püsivama ühenduse korral, mitme teose nähtavaks saades, võib nende kaudu välja joonistuda kogu läbitud teekond. Jäljerada pidi võib õnnestuda autorile järele kõndida. Ka siis, kui tajume niiviisi ainult hõredaid katkendeid, üksikuid punkte: võib-olla algust, võib-olla lõppu. Kõik need on nagunii ainult vahefinišid.

Näitus oli varem väljas Viljandi Linnagaleriis ja Linnaraamatukogus ning Tallinna Keskraamatukogus ja reisib edasi Tartu Ülikooli Raamatukokku.
Näitame seda materjali raamatukogudes esiteks konteksti tõttu: suhestumiseks füüsilise, paberist raamatu pärandiga, mille üks iseloomulikumaid omadusi on sisemiste ja väliste mõõtmete erinevus. Teiseks pildilise ja sõnalise keele koosluse mõtestamiseks. Sõnastatud mõtte levik trükitud kujul on ehk vaikimisi esmajärguline, kuid võib kippuda ununema, et ka pildikultuuri pärand on levinud suuresti raamatute kaudu. Ja pildiraamatute riiul võib olla lastele esimeseks kunstigaleriiks.


Kujundus ja ülespanek: Anete Lomp, Ave Hansen, Ellen Emilie Laaksonen, Elo Valner, Margot Kask, Mari Saarepera, Mia Mai Seppel, Riste Sofie Käär
Plakat: Ellen Emilie Laaksonen, Elo Valner, Mia Mai Seppel, Riste Sofie Käär

Näitus on valminud Eesti Kultuurkapitali ja TLÜ BFM-i uuringufondi toel.
Täname Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikooli. Eriline tänu Eve Kiilerile (TLÜ BFM).
Rohkem teavet: Margot Kask, margot.kask@tlu.ee