Muusikaelust Eestis kahe sajandi tagusel ajal

Neljapäeval,27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis muusikaklubi hooaja avaloeng.

Neljapäeval, 27. septembril kell 17.00 toimub Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis muusikaklubi hooaja avaloeng.

Euroopa kultuuripärandiaasta muusikaklubi sügishooaja avaloengul räägime muusikaelust Eestimaa kubermangus 18. sajandi lõpu- ja 19. sajandi alguskümnenditel – ajal, mil Eesti kuulus endiselt saksa kultuuriruumi ja valitseva ühiskonnakihi moodustasid sakslased. Vaatleme avaliku kontserdi traditsiooni kujunemist siinmail, milline muusika kõlas, milliseid pille mängiti. Kes olid siin tegutsenud muusikud ja muusikaõpetajad, pillimeistrid ja noodikaupmehed? Keda on kutsutud Sagadi mõisa Mozartiks?

Heidi Heinmaa (1970) on hariduselt muusikaajaloolane. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikajaloo erialal ja kaitsnud doktoriväitekirja teemal „Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil“ (2017). H. Heinmaa on töötanud Tallinna Muusikakeskkoolis õpetajana ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias teadurina. Aastast 2003 töötab ta Eesti Rahvusraamatukogus Kunstide teabekeskuse noodirühma juhina.