Pärnu Keskraamatukogu osaleb Erasmus+ projektis "Development of Elderly's Digital Skills Through Family Learning"

Pärnu Keskraamatukogu osaleb 2-aastases Erasmus+ täiskasvanuharidus strateegilise partnerluse projektis "Vanemaealiste digitaalsete oskuste parandamine pereõppe kaudu" (2020-1-LT01-KA204-0777965)

Projekti raames vahetatakse kogemusi, kuidas erinevates riikides tegeletakse vanemaealiste inimeste digioskuste parandamisega. Viimase aasta jooksul on eriti teravalt välja tulnud, et vanemaealistel inimestel on vaja tuge digimaailmas hakkama saamisel. Tihtipeale puuduvad vajalikud oskused ja seadmed, et suhelda riigiga, jälgida oma terviseinfot ning olla kursis uudistega.

Projektis osalevad Leedu, Eesti, Bulgaaria, Itaalia, Hispaania ja Türgi organisatsioonid, mis tegelevad mitteformaalsete koolitustega. Projekti eesmärk on vahetada kogemusi vanemaealiste digikoolituste läbiviimisel perekeskse õppimismudeli kaudu, tutvustada selle võimalusi. 

2 aastat kestva projekti raames on plaanis parandada koolitajate oskusi omandades erinevate riikide häid praktikaid, viies läbi ajurünnakuid, kuidas osalevad organisatsioonid saaksid panustada vanemaealiste digioskuste parandamisse. 
Perekeskne õpimudel aitab eri põlvkondi omavahel paremini siduda ning säilitada niigi kiirel ajal omavahelist suhtlust.