Pärnumaa raamatukogud jagavad raamatukogude aastal tasuta bingopileteid!

Laena raamatuid Pärnumaa raamatukogudest ja osale lugemisbingos!

Et osaleda lugemisbingos, küsi oma koduraamatukogust lotopilet ja laenuta raamatud. Sobita need piletil olevate teemadega. Pärast raamatu läbilugemist ja raamatukokku tagastamist tähistab raamatukoguhoidja loetud teema templiga.

 • Mäng kestab 19. jaanuarist 19. detsembrini 2022
 • Arvesse lähevad Pärnumaa raamatukogudest laenutatud raamatud
 • Osaleja saab valida lugemisbingo pileti, kus on peal teemad, mille järgi raamatuid valida
 • Teemavihjet loe rõõmsa meele ja väikese viguriga
 • Loe valitud raamat läbi ja tule raamatukokku, et raamatukoguhoidja saaks bingopiletile templi panna.
 • Vali uus raamat ja mängi lugemisbingot lustiga edasi.
 • Ühte ja sama raamatut ei saa märkida mitme teema alla
 • Osaleda võivad kõik Pärnumaa raamatukogude igas vanuses lugejad, ühel piletil võivad olla mitme raamatukogu templid
 • Lugemisbingo nurkade-, diagonaalide- või täismängu täitnute vahel loositakse auhinnad
 • Täidetud mängulehti ootame 19. detsembriks, loosimine toimub Pärnu Keskraamatukogu sünnipäeval, 7. jaanuaril 2023. a.
 • Pärnumaa lugemisbingos osalemiseks küsime osalejatelt nime ja kontaktandmeid (e-post või telefon)

Head lugemist ja loosiõnne!