Kodulugu

"Kodunurga uurimine on waikne lõbus töö,
mis aineliselt küll midagi sisse ei too,
kuid selle asemel südant soojendab,
meelewaimu laiendab,

mõistust teritab,
maailma ja inimeste tundmist jõutab."

Pärnumaa kooli- ja kirjamees Mihkel Kampmaa (1867-1943),
„Kodumaatundmise õpewiis“, 1917.
(F
oto asukoht: Kreutzwaldi sajand: Eesti kultuurilooline veeb)

Raamatukogult kodunurga uurijale

TEABEKIRJANDUSE OSAKONNAS:

 • käsiraamatud suguvõsauurijale ja kodu-uurijale
  • Pärnut ja Pärnumaad käsitleva kirjanduse kogu
  • valik Pärnus ja Pärnumaal ilmunud/ilmuvatest ajalehtedest ja ajakirjadest - loetelu asub siin
  • kodulooliste artiklite kartoteek
  • nõustamine koduloolise info otsimisel erinevatest Internetis leiduvatest allikatest (ESTER, DIGAR, KIVIKE, VAU, rahvaluuleandmebaasid jm)

   Kirjanduse loetelu rahvarõivaste kandjale ja valmistajale

  Internetis

  • Pärnumaa kodulooline bibliograafia portaalis Kodulugu (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja kogumikest)
  • Pärnumaal ilmunud ja ilmuvad ajalehed, vanad linnaplaanid, fotod ja postkaardid digitaalses arhiivis DIGAR
    • ülevaade Pärnu linna ajaloost linna kodulehel
    • rakendus, mille abil ajaloolisi fotosid lisada ja kaardile märkida, sisaldab hulgaliselt fotosid Pärnust ja Pärnumaa eri paigust - Ajapaik.ee

     

    Pärnumaa kodulooline tähtpäevakalender 2017

    Tähtpäevakalendris on kirjas valik Pärnu linnas ja maakonnas 2017. aastal tähistatavaid tähtpäevi.
    Täiendused ja parandused on oodatud postkasti heda@pkr.ee.

    Pärnumaa kodulooline tähtpäevakalender 2016

    Pärnumaa kodulooline tähtpäevakalender 2015

     

    Koduloolist uudiskirjandust

    Paluoja, Vello. Inimesi Eesti kultuuriloos : 100 portreed
    Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks : 2003-2017.
    Pärnu : [V. Paluoja], 2018.
    108 lk. : ill., portr.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Pärnu. Postkaart läbi sajandite.
    Pärnu : Pärnu Maavalitsus, [s.a.]
    1 CD.
    Teavik e-kataloogis URRAM

    Suigu piirkonna lood ja legendid.
    Teksti autor: Johannes Tilk, legendid ja lood: Are kooli õpilased,
    koost. Viiu Tamla, Veronika Uussar.
    Suigu : Suigu piirkonna külade kultuuriselts, 2017. 63 lk.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Roots, Helgi.
    Audru aastad : Eesti 100 / Helgi Roots, Sirje Suurevälja.
    Audru : [Audru Vallavalitsus], 2017.
    360 lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Kont, Ülli.
    Pärnumaa rahvarõivad.
    [Pärnu ; Türi] : Pärnu Muuseum : Saara Kirjastus, 2017.
    280 lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Peet, Hedda.
    Pärnu maiasmokad, ehk, Preili Ponks ja papa Snaps maiustamas.
    [Pärnu] : H. Peet, 2017.
    159 lk. : ill., portr.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Surju vald 25.
    Surju : Surju Vallavalitsus, 2017.
    227 lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Esna, Olaf.
    Pajatusi vanast Pärnust.
    [Tartu] : Otto Wilhelm , 2017.
    363, [12] lk. : ill., portr.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Vändra hariduse lood. I / koostaja Mari Raidmets.
    [Vändra] : Vändra Gümnaasiumi Vilistlaskogu, 2017.
    567, [1] lk. : ill., portr.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Männikov, Feliks.
    Pärnumaa Teise maailmasõja aastatel : koduloolaste jutustused ja meenutused trükisõnas.
    [Pärnu] : Fisheye, 2017.
    208 lk. : ill., fotod.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Tahkuranna vald 25.
    Tahkuranna: Tahkuranna Vallavalitsus, 2017.
    270 lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Peet, Hedda.
    Pärnu öömajad, ehk, Perekond Padi puhkamas.
    Pärnu: H. Peet, 2017.
    230 lk.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Ristiküla - killuke Eestimaad: On kallis mulle kodupaik...
    Ristiküla, 2016.
    221 lk.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Peet, Hedda.
    Pärnu valged majad, ehk, Härra Funk ja proua Puhvet patseerimas.
    Tallinn: H. Peet, 2016.
    126, [2] lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Raud, Inna. Vändra kihelkonna rahvarõivad.
    Türi: Saara kirjastus, 2016.
    244 lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM

    Pärnu kohvikud, ehk, Härra Nuga ja proua Kahvel kodulinnas /
    [kirjutanud ja kujundanud] Hedda Peet ; [toimetanud Margot Visnap].
    [Pärnu] : H. Peet, 2016. 111, [1] lk. : ill.
    Raamat e-kataloogis URRAM