Koolitused

Arvuti ja nutiseadmete kasutamise koolitus

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel.

Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis,
tel. 445 5706

Aitame:

 • erinevate suhtlusvõrgustike kontode loomisel (Facebook, Skype, Gmail)
 • õpetame, kuidas pilte arvutisse laadida kuidas e-kirjale manuseid lisada
 • kuidas anda digiallkirja jne, jne, jne
 • kuidas kasutada sülearvutit, tahvelarvutit, nutitelefoni

Võtke oma seade kaasa!

Koolitus"Infootsing ja uurimistöö allikad"

Sihtrühm: 6.-9. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja leida temaatilisi artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega, teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid.

Tunni sisu:

 • Mis on informatsioon ja millist infot raamatukogus leidub? Pärnu Keskraamatukogu infoteenused, kodulehelt info leidmine 
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE
 • Tasuta e-raamatud, ajalehed, vanad fotod ja kaardid digitaalses arhiivis DIGAR
 • Missugune infoallikas on uurimistöö jaoks sobiv ja usaldusväärne?
 • Praktiliste ülesannete lahendamine  (tööleht)

Õppemeetod: loeng (u. 30 min) ja praktiline infootsing (u. 15 min), vastavalt soovidele ka uurimistööde jaoks info otsimine.

Tunni kestus: 45 minutit.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas kaks lauaarvutit ja 4-5 sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Koolitus on tasuta.

Õpilaste grupi suurus - kuni 15 inimest (vastavalt meie tehnilistele võimalustele).
Suurema õpilaste arvu korral saame jagada kaheks grupiks ja koostöös muusikaosakonnaga 45 minuti järel gruppe vahetades viia läbi paaristund - 45 min muusikaosakonna tutvustamist, 45 min infootsingut.

Koolitusele tuleku palume vähemalt kaks nädalat varem kokku leppida.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, turundusjuht
heda.piiriste@pkr.ee
te
l 44 55 712

Koolitus "Infootsing ja uurimistöö infoallikad. Teadusinfo internetis."

Sihtrühm: 10.-12. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja e-kataloogist ESTER ning leida artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega. Õpilane oskab otsida teadusinfot Google Scholaris ja kasutab infopäringu moodustamisel piiramist ning laiendamist (Boole'i operaatoreid :*, AND, OR, NOT), teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid ja oskab vältida plagieerimist.

Tunni sisu:

 • Pärnu Keskraamatukogu infoteenused
 • Infopäringu moodustamine, märksõnade otsing Eesti Märksõnastikust
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM ja e-kataloogis ESTER; digitaalse arhiivi DIGAR 
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE
 • Teaduslikud artiklid Internetis (Google Scholar, EBSCO andmebaasid)
 • Infoallikate usaldusväärsus ja sobivus uurimistööks, plagiaadi vältimine
 • Praktiliste ülesannete lahendamine (3 infootsingut erinevates andmebaasides)

Õppemeetod: loeng (u. 45 min) ja praktiline infootsing (u. 15 min). Tunni sisu saab kohandada konkreetsele õpilasgrupile, eelnevalt õpetajaga tunni teemad ja soovid läbi arutades.

Tunni kestus - 1h.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas 2 lauaarvutit, ja 4-5 sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Õpilaste grupi suurus - kuni 15 inimest (vastavalt meie tehnilistele võimalustele). Suurema õpilaste arvu korral saame jagada kaheks grupiks ja koostöös muusikaosakonnaga 1 tunni järel gruppe vahetades viiakse läbi paaristund - 1h muusikaosakonna tutvustamist, 1h infootsingut.

Koolitusele tuleku palume vähemalt kaks nädalat varem kokku leppida.

Koolitus on tasuta.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, turundusjuht,
heda.piiriste@pkr.ee
tel 44 55 712