Lugeja meelespea

 • Lugejaks vormistamisel tuleb esitada isikukoodi ja fotoga dokument.
 • Raamatukogu külastamiseks on vajalik lugejakaart, kehtiv ID kaart või Pärnu koolide õpilaspilet.
 • Elukoha muutmisel peab lugeja teatama raamatukogule oma uue aadressi.
 • Lugejal on õigus Pärnu Keskraamatukogust ja haruraamatukogudest koju laenata kokku 10 teavikut. Kojulaenutatud trükiste kasutamisaeg on 3 nädalat.
 • Raamatud tuleb tagastada õigeaegselt.
 • Tagastamata jätmisel on viivis 0,06€ iga tähtaega ületanud päeva eest. Lugejailt, kes ei ole tähtajaks teavikuid tagastanud, võib raamatukogu võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks.
 • Lugejakaarti on keelatud edasi anda teistele isikutele.
 • Ainueksemplare saab lugeda ainult kohapeal.
 • Tagastamistähtaega saab pikendada telefoni (445 5707) ja e-posti teel (pikendus@pkr.ee). Samuti saab tagastamistähtaega pikendada logides sisse oma lugejakontole e-kataloogis URRAM.
 • Lugejakaardi kaotamise korral maksab uus kaart täiskasvanutele 2€; lastele, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 1,00€.
 • Lisaks vaata Pärnu Keskraamatukogu kasutamise eeskirja

Viivise maksmine

Tähtajaks tagastamata raamatute eest kogunenud viivist saab maksta sularahas või kaardimaksega raamatukogus kohapeal ja pangaülekandega:
Makse saaja on Pärnu Linnavalitsus, SEB pank, a/a IBAN EE 631010220041191010.
Makse selgitusse märkige palun võlgniku nimi ja Pärnu Keskraamatukogu viivis.

Avalik Internetipunkt

Raamatukogus on tasuta paroolita WiFi traadita interneti leviala (võrk: raamatukogu).

Raamatukogu esimesel korrusel on avatud Avalik Internetipunkt (AIP).

AIP avatud:
E-R 10-19 L 10-15
01.06-31.08 E-R 10-18 L10-15

Eelregistreerimine kohapeal ja telefonil 445 5706

AIP kasutamine ainult kehtiva ID kaardi või lugejapileti esitamisel.

Arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri ja tasuliste teenuste hinnakiri on nähtaval kohal AIP töökohas.

Arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri

 • Arvutitöökohad ja WiFi kasutamine on tasuta.
 • Arvutikasutaja esitab raamatukoguhoidjale lugejapileti või kehtiva ID kaardi.
 • Arvuti kasutamise eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus.
 • Ühe arvutiga töötab korraga vaid üks külastaja.
 • Pärast töö lõppu peab arvutikasutaja sulgema kõik enda poolt käivitatud (programmid) leheküljed.
 • Väljatrükk arvutist on tasuline. Enne printima asumist on vajalik raamatukoguhoidja nõusolek.
 • Arvutikasutaja kohustub järgima üldtunnustatud võrgus käitumise reegleid, säilitama raamatukogu vara ning mitte häirima oma tegevusega teisi raamatukogu kasutajaid. Arvutikasutaja kohustub hüvitama tema poolt tekitatud materiaalse kahju kokkuleppel raamatukoguga.
 • Otsinguarvutid (2. ja 3. korrusel) on teavikute otsinguteks e-kataloogist URRAM. Otsinguarvutites saab otsida teavikuid ka teistest raamatukogude e-kataloogidest ja andmebaasidest.
 • Traadita andmesidevõrgu (WiFi) teenust saab kasutada raamatukogude lahtiolekuaegadel.
 • WiFi kasutaja vastutab võrgus tehtud toimingute eest.
 • Kuna WiFi on avalik andmesidevõrk, siis raamatukogu ei saa tagada, et selle kasutamine oleks turvaline.
 • Raamatukogul on õigus blokeerida ja võrgust eemaldada WiFi kasutaja, kui kasutaja tegevus häirib teiste kasutajate või WiFi võrgu tööd.
 • Juhul kui arvutikasutaja rikub eeskirju, siis esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada avalikke arvuteid ühe kuu jooksul. Edaspidisel rikkumisel kaotab klient arvutite kasutamise õiguse pooleks aastaks.

Arvutikasutajal on keelatud :

 • Igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis
 • Igasugune programmide omavoliline installeerimine
 • Vaenu, julmust ja vägivalda õhutavate ning pornolehekülgede külastamine
 • Arvuti omavoliline väljalülitamine ja restartimine