Koolitused

Arvuti ja nutiseadmete kasutamise koolitus

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel.

Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis,
tel. 445 5706

Aitame:

 • erinevate suhtlusvõrgustike kontode loomisel (Facebook, Skype, Gmail)
 • õpetame, kuidas pilte arvutisse laadida kuidas e-kirjale manuseid lisada
 • kuidas anda digiallkirja jne, jne, jne
 • kuidas kasutada sülearvutit, tahvelarvutit, nutitelefoni

Võtke oma seade kaasa!

Koolitus"Infootsing ja uurimistöö allikad"

Sihtrühm: 6.-9. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja leida temaatilisi artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega, teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid.

Tunni sisu:

 • Mis on informatsioon ja millist infot raamatukogus leidub? Pärnu Keskraamatukogu infoteenused 
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE
 • Tasuta e-raamatud, ajalehed, vanad fotod ja kaardid digitaalses arhiivis DIGAR
 • Missugune infoallikas on uurimistöö jaoks sobiv ja usaldusväärne?
 • Praktiliste ülesannete lahendamine  (3-5 info otsimise harjutust)
 • Õpilaste individuaalsetele infopäringutele vastamine, juhendamine uurimistöö jaoks vajaliku info leidmisel

Koolitajad: Marina Jantson (teeninduse peaspetsialist),
Külli Lorents (ilukirjanduse osakonna raamatukoguhoidja),
Heda Piiriste (teabekirjanduse osakonna juhtivspetsialist).

Õppemeetod: loeng (u. 30 min) ja praktiline infootsing (u. 15 min)

Tunni kestus: 45 minutit.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas kaks lauaarvutit, 4-5 sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Infootsingu koolitust viime läbi õpilaste rühmale, kus on soovitavalt kuni 15 õpilast. Koolitusele tuleku palume kindlasti vähemalt kaks nädalat ette registreerida.

Koolitus on tasuta.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, heda@pkr.ee, tel. 44 55 705

Koolitus "Infootsing ja uurimistöö infoallikad. Teadusinfo internetis."

Sihtrühm: 10.-12. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja e-kataloogist ESTER ning leida artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega. Õpilane oskab otsida teadusinfot Google Scholaris ja kasutab infopäringu moodustamisel piiramist ning laiendamist (Boole'i operaatoreid :*, AND, OR, NOT), teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid.

Tunni sisu:

 • Pärnu Keskraamatukogu infoteenused
 • Infopäringu moodustamine, märksõnade otsing Eesti Märksõnastikust
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM ja e-kataloogi ESTER; digitaalse arhiivi DIGAR 
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE
 • Teaduslikud artiklid Internetis (Google Scholar, EBSCO andmebaasid)
 • Infoallikate usaldusväärsus ja sobivus uurimistööks, plagiaadi vältimine
 • Praktiliste ülesannete lahendamine (3 infootsingut erinevates andmebaasides)

Koolitajad: Marina Jantson (teeninduse peaspetsialist),
Külli Lorents (ilukirjanduse osakonna raamatukoguhoidja),
Heda Piiriste (teabekirjanduse osakonna juhtivspetsialist).

Õppemeetod: loeng (u. 45 min) ja praktiline infootsing (u. 15 min). Tunni sisu saab kohandada konkreetsele õpilasgrupile, eelnevalt õpetajaga tunni teemad ja soovid läbi arutades.

Tunni kestus - 60 minutit.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas 2 lauaarvutit, ja 4-5 sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Infootsingu koolitust viime läbi õpilaste rühmale, kus on soovitavalt kuni 15 õpilast. Koolitusele tuleku palume kindlasti vähemalt kaks nädalat ette registreerida.

Koolitus on tasuta.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, heda@pkr.ee, tel. 44 55 705.