Koolitused

Arvuti ja nutiseadmete kasutamise koolitus

Pärnu Keskraamatukogus toimuvad individuaalsed koolitused neile, kes vajavad abi arvuti ja nutiseadmete kasutamisel.

Info ja eelregistreerimine perioodikasaalis,
tel. 445 5706

Aitame:

 • erinevate suhtlusvõrgustike kontode loomisel (Facebook, Skype, Gmail)
 • õpetame, kuidas pilte arvutisse laadida kuidas e-kirjale manuseid lisada
 • kuidas anda digiallkirja jne, jne, jne
 • kuidas kasutada sülearvutit, tahvelarvutit, nutitelefoni

Võtke oma seade kaasa!

Koolitus"Infootsing ja uurimistöö allikad"

Sihtrühm: 6.-8. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja leida temaatilisi artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega, teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid.

Tunni sisu:

 • Mis on informatsioon ja millist infot raamatukogus leidub? Pärnu Keskraamatukogu infoteenused 
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM - http://www.lugeja.ee/
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE - http://ise.elnet.ee/ 
 • Tasuta e-raamatud, ajalehed, vanad fotod ja kaardid digitaalses arhiivis DIGAR - http://www.digar.ee 
 • Missugune infoallikas on uurimistöö jaoks sobiv ja usaldusväärne?
 • Praktiliste ülesannete lahendamine (4-5 küsimust tunnis omandatu kohta, sealhulgas ka infootsingu ülesanded)
 • Õpilaste individuaalsete infopäringutele vastamine, juhendamine uurimistöö jaoks vajaliku info leidmisel

Koolitajad: Marina Jantson (klienditeeninduse peaspetsialist),
Külli Lorents (ilukirjanduse osakonna raamatukoguhoidja),
Heda Piiriste (teabekirjanduse osakonna juhtivspetsialist).

Õppemeetod: loeng (u. 20 min) ja praktiline infootsing (u. 15 min), uurimistöö jaoks info otsimise juhendamine (u. 10 min). Tunni kestus: 45 minutit.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas kaks lauaarvutit, kaks otsinguarvutit ja kolm sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Koolitus on tasuta.

Infootsingu koolitust viime läbi õpilaste rühmale, kus on soovitavalt kuni 15 õpilast. Koolitusele tuleku palume kindlasti vähemalt kaks nädalat ette registreerida.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, heda@pkr.ee, tel. 44 55 705,
Marina Jantson, marina@pkr.ee, tel. 44 55 709.

Koolitus "Infootsing ja uurimistöö infoallikad. Teadusinfo internetis."

Sihtrühm: 9.-12. klasside õpilased

Tunni tulemusena saab õpilane ülevaate info otsimise võimalustest Pärnu Keskraamatukogus ja elektroonilistes andmebaasides, oskab otsida infot raamatukogu e-kataloogist URRAM ja e-kataloogist ESTER ning leida artikleid andmebaasist ISE, on tuttav digitaalse arhiivi DIGAR võimalustega. Õpilane oskab otsida teadusinfot Google Scholaris ja kasutab infopäringu moodustamisel piiramist ning laiendamist (Boole'i operaatoreid :*, AND, OR, NOT), teab infoallikate kriitilise hindamise põhimõtteid.

Tunni sisu:

 • Pärnu Keskraamatukogu infoteenused
 • Infopäringu moodustamine Boole'i loogikaoperaatorite abil
 • Otsing Pärnu Keskraamatukogu e-kataloogis URRAM ja e-kataloogi ESTER; digitaalse arhiivi DIGAR lühitutvustus
 • Artiklite otsing Eesti artiklite andmebaasis ISE
 • Teaduslikud artiklid Internetis (Google Scholar, EBSCO andmebaasid)
 • Infoallikate usaldusväärsus ja sobivus uurimistööks
 • Praktiliste ülesannete lahendamine (3 infootsingut erinevates andmebaasides)
 • Õpilaste individuaalsete infopäringutele vastamine, juhendamine uurimistöö jaoks vajaliku info leidmisel

Koolitajad: Marina Jantson (klienditeeninduse peaspetsialist),
Külli Lorents (ilukirjanduse osakonna raamatukoguhoidja),
Heda Piiriste (teabekirjanduse osakonna juhtivspetsialist).

Õppemeetod: loeng (u. 25 min) ja praktiline infootsing (u. 20 min), uurimistöö jaoks info otsimise juhendamine (u. 15 min). Tunni sisu saab kohandada konkreetsele õpilasgrupile, eelnevalt õpetajaga tunni teemad ja soovid läbi arutades. Tunni kestus - 60 minutit.

Toimumise koht: Pärnu Keskraamatukogu teabekirjanduse osakond (III korrusel). Olemas lauaarvuti, otsinguarvuti ja kolm sülearvutit praktilise ülesande läbiviimiseks.

Koolitus on tasuta.

Infootsingu koolitust viime läbi õpilaste rühmale, kus on soovitavalt kuni 15 õpilast. Koolitusele tuleku palume kindlasti vähemalt kaks nädalat ette registreerida.

Täiendav info ja registreerimine:
Heda Piiriste, heda@pkr.ee, tel. 44 55 705.
Marina Jantson, marina@pkr.ee, tel. 44 55 709.