Kodulugu

"Kodunurga uurimine on waikne lõbus töö,
mis aineliselt küll midagi sisse ei too,
kuid selle asemel südant soojendab,
meelewaimu laiendab,

mõistust teritab,
maailma  ja inimeste tundmist jõutab."

Pärnumaa kooli- ja kirjamees Mihkel Kampmaa (1867-1943),
„Kodumaatundmise õpewiis“, 1917.
Foto: Kreutzwaldi sajand: Eesti kultuurilooline veeb

Raamatukogult kodunurga uurijale

TEABEKIRJANDUSE OSAKONNAS:

 • käsiraamatud suguvõsauurijale ja kodu-uurijale
   • Pärnut ja Pärnumaad käsitleva kirjanduse kogu
   • valik Pärnus ja Pärnumaal ilmunud/ilmuvatest ajalehtedest ja ajakirjadest
   • kodulooliste artiklite kartoteek
   • nõustamine koduloolise info otsimisel erinevatest Internetis leiduvatest allikatest (ESTER, DIGAR, KIVIKE, VAU, rahvaluule andmebaasid jm)


   Internetis

   • Pärnumaa kodulooline bibliograafia: leitav nii portaalis Kodulugu (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja kogumikest) kui e-kataloogis URRAM
   • Pärnumaal ilmunud ja ilmuvad ajalehed, vanad linnaplaanid, fotod ja postkaardid digitaalses arhiivis DIGAR
     • ülevaade Pärnu linna ajaloost linna kodulehel
     • rakendus, mille abil ajaloolisi fotosid lisada ja kaardile märkida, sisaldab hulgaliselt fotosid Pärnust ja Pärnumaa eri paigust - Ajapaik.ee
     • eesti kirjanike loominguga seotud paigad Pärnumaal ja mujal Eestis - JutuPeatus

      

     Koduloolist uudiskirjandust

      

      

     Jõerand-Vahur, Kaja.

     Rahvarõivaste valmistamise juhend. Mihkli naine.

     Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2020.

     16 lk., [18] lk. ill.

     Raamat e-kataloogis URRAM

      

     Sindi silmaring [Lauamäng] : [mälumäng] / koostanud Sindi Avatud Noortekeskus, Sindi raamatukogu, Sindi muuseum.

     Sindi : [Tori Vallavalitsus, 2020].

     101 kaarti.

     Lauamäng e-kataloogis URRAM

      

     Sütevaka lood : Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium aastatel 1990-2020 /

     [toimetajad Merilyn Merisalu, Tuuli Velling ; keeletoimetaja Maria Krinal ;

     kaanefoto Merli Antsmaa].

     [Pärnu] : Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus, 2020.

     216 lk. : ill.

     Raamat e-kataloogis URRAM

      

     Olander, Aare.

     Pärnu kadunud vaated.

     [Tallinn] : Tänapäev, 2020.

     671 lk. : ill.

     Raamat e-kataloogis URRAM