Raamatukogude vaheline laenutus

Raamatukogu annab informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta. Lugeja soovil ja kulul tellib raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu teistest Eesti raamatukogudest. RVL-i tellimusi vormistatakse keskraamatukogu teabekirjanduse osakonnas.

tel. 445 5705
lugemissaal@pkr.ee