Kogude arenduse osakond

tel. 445 5710
e-post : komplekt@pkr.ee

Avatud:
E-R 8-16

Kogude arenduse osakond tegeleb Pärnu linna ja maakonna rahvaraamatukogude kogude komplekteerimisega.

Väljaandeid hangitakse Pärnu Keskraamatukogu ja omavalitsuste vaheliste kokkulepete alusel.

Teavikuid tellitakse kirjastustest, raamatukauplustest, hulgifirmadest jm, vastavalt lugejanõudlusele tehakse järelkomplekteerimist. Raamatuid saadakse ka annetustena eraisikutelt ja asutustelt.

Saabunud väljaanded (raamatud, noodid, CD-d, DVD-d jm) kataloogitakse, liigitatakse, märksõnastatakse, töödeldakse ja sisestatakse rahvaraamatukogude e-kataloogi URRAM. Samuti peetakse arvestust maakonna raamatukogufondide suuruse ja sisulise koostise kohta ning komplekteerimiskulude üle.